Trang Due 工业园 1 和 2

庄度工业园

长都工业园于2007年正式投产,由西贡-海防工业园股份公司(SHP)投资。 经过近15年的建立和发展,如今的长都工业园已成为海防市规模最大、最发达的工业区之一。
Trang Due 工业园的主要产品和服务是转租工业园内的土地。 Trang Due工业园区工业用地的一些信息:

1. 土地租赁基金

Quỹ đất cho thuê

2. 位置

 Vị trí

距离:

 • 10国道:0公里
 • 高速公路河内 - 海防:7公里
 • 海防市中心:10公里
 • 河内首都:90公里
 • 海防港:15公里
 • Lach Huyen深水港:44公里
 • 吉比国际机场:14公里
 • 内排国际机场:115公里

3. 同步和现代基础设施

 Cơ sở hạ tầng

4. 仅规划地图

 Bản đồ quy hoạch

đất có thể cho thuê : 空地可以出租

Đất công cộng :公共土地

đất cây xanh :绿地

đất kỹ thuật :技术用地

5. 投资偏好

作为亭武-吉海经济特区的一部分,董杜工业园享有政府经济特区的特殊优惠政策:

 • 前 15 年的企业所得税税率为 10%
 • 前4年的应税收入免税
 • 未来 9 年可享受 50% 的折扣。

ưu đãi đầu tư

简体中文