HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 12/2/2023, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra “Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư Vùng”. 

Hội nghị với chủ đề “Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo – Xanh và bền vững” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, 11 địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng; các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước… trong đó có đại diện Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng là chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3.

WebsiteDescription automatically generated with medium confidence

Ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng công bố Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.