Liên hệ

KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ

Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Hotline: 
(+84) 2256.523.623 (Phòng Kinh doanh Dự án Khu công nghiệp)
(+84) 2252.820.182 (Phòng Kinh doanh Dự án Khu đô thị)
Email: info@trangdue-ip.com.vn

Tiếng Việt